एकाइ चार

पाठ ७ सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सङघसंस्थाको भूमिका

अभ्यास

१. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले नेपालमा उनको योगदानको विषयमा कस्तो अहम भूमिका निभाएको छ?

उत्तर : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन विश्व संघको विशेष संगठन हो। यो संगठन विशेष श्रमिक हकहितको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको संस्था हो। यो देखिन्छ कि यस संगठनले बालश्रमको उन्मूलन, श्रम कानून र श्रम नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कार्यरत रहेको छ। नेपालमा पनि यस संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालमा यो संस्था मूलतः बालश्रमको अन्त्य र सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा देखा परिरहेको बालश्रमको निराकरण गर्नका लागि सक्रिय रहेको देखिन्छ । तसर्थ बालश्रमको अन्त्य गर्नमा यस सङ्गठनले नेपालमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ ।

२. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कार्यहरू निम्न छन् :-
(क) भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारमुक्त विश्वको स्थापना
(ख) प्रत्येक स्तर र क्षेत्रमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र ईमानदारीको प्रोत्साहन गर्नका लागि समर्थन गर्नुहोस्।
(ग) विभिन्न सूचकका आधारमा भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको प्रकाशन
(घ) राजनीतिक भ्रष्टाचारको जाँच गरी रिपोर्ट प्रकाशन गर्नुहोस्।

३. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्या कोषको मुख्य कार्यक्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका प्रमुख कार्यक्षेत्रहरू :-
(क) प्रजनन
(ख) मातृ स्वास्थ्य सुधार
(ग) समानता र मानवीय सङ्कट समाधान

Similar Posts

Leave a Comment