|

पाठ ६ – समसामयिक घटना (Samasamayika ghatana)

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ ६ – समसामयिक घटना अभ्यास १. समसामयिक घटना भनेको के हो ? उत्तर : समसामयिक घटना विश्वमा नै आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र राजनीतिक प्रभाव पार्ने वर्तमान समयमा घटेका घटना हुन् । यस्ता घटना बहुपक्षीय हुन्छन् । जलवायु परिवर्तन, विपत्, महामारी, युद्ध, शान्ति, निशस्त्रीकरण, राजनीतिक आदिसँग यस्ता घटना…

|

पाठ ५ – सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (Sucana tatha sancara pravidhi)

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ ५ – सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अभ्यास १. शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।उत्तर : शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग यसरी गर्न सकिन्छ :-(क) विषयवस्तुका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, जस्तै: कम्प्युटर शिक्षा । (ख) विषयवस्तुलाई…

|

Unit :17 Metals

1. Which is the most reactive metal?i. copperii. Goldiii. Silveriv. IronAns: iv. Iron 2. Which of the following statement is correct ?i. Bauxite is an ore of aluminiumii. Haematite is an ore of silver.iii. Pyrite is an ore of iron.iv. Alluvial soil is an ore of copper.Ans: i. Bauxite is an ore of aluminium 3….

|

पाठ ३ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरू (Yukta rastrasanghaka..

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ ३ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरू अभ्यास १. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरूको सूची तयार पार्नुहोस् । उत्तर : संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरू निम्न छन् :- (क) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ख) खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (ग) विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (घ) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (ङ) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक…

|

पाठ २ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (Sanyukta rastrasangha)

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ २ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अभ्यास १. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको हो ?  उत्तर : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना सन् १९४५ अक्टोवर २४ मा भएको हो । २. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हालका महासचिव को र कहाँका हुन् ?उत्तर : संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हालका महासचिव एन्टिरियो गुटेर्रेस हुन् र उनी पोर्चुगलका…

|

Unit : 16 Some Gases

1. Which gas is used in making the blue print of maps?i. co2ii. NH3iii. H₂iv. N2Ans: iv. N2 2. What are the necessary required conditions to manufacture ammonia by Haber’s process?i. heat, pressure and catalystii. heat, pressure and promoteriii. pressure, catalyst and promoteriv. heat, pressure, catalyst and promoterAns: i. heat, pressure and catalyst 3. Which…

|

पाठ १ – नेपालको परराष्ट्र नीति (Nepalako pararastra niti)

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ १ – नेपालको परराष्ट्र नीति अभ्यास एकाइ ९ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग १. परराष्ट्र नीति भनेको के हो ? उत्तर : परराष्ट्र नीति भनेको कुनै पनि मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हितका खातिर बाह्य जगत्मा उसको प्रभाव विस्तार एवम् प्रवर्धन गर्न तय गरिएको राष्ट्रिय नीति हो । यसलाई…

|

पाठ ९ आवधिक योजना (aavadhik yojana)

एकाइ – आठ आर्थिक क्रियाकलाप पाठ ९ आवधिक योजना अभ्यास अभ्यास १. आर्थिक योजनाको परिचय दिनुहोस् । उत्तर : आर्थिक योजना मूलतः आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसलाई सरकारद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त गर्न तयार पारिएको योजनाबद्ध आर्थिक क्रियाकलापका रूपमा लिइन्छ । यसप्रकार देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता क्रमका आधारमा खर्च छुट्याएर देशको…

|

पाठ ८ राजस्व (raajasv)

एकाइ – आठ आर्थिक क्रियाकलाप पाठ ८ राजस्व अभ्यास अभ्यास १. राजस्व भन्नाले के बुझिन्छ ? कर राजस्व र गैरकर राजस्वबिच फरक छुट्याउनुहोस् । उत्तर : राज्यले विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी गर्छ । यसरी प्राप्त हुने आम्दानीलाई राजस्व भनिन्छ । यसलाई सार्वजनिक आय पनि भनिन्छ । कर राजस्व र गैरकर राजस्वबिच निम्न लिखित फरक छ :-…

|

पाठ ७ बचत र बिमा(Bachat ra bima)

एकाइ – आठ आर्थिक क्रियाकलाप पाठ ७ बचत र बिमा अभ्यास अभ्यास १. बिमा भनेको के हो ? यसका प्रकार छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् । उत्तर: बिमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने एउटा उपाय हो । विपत्, दुर्घटना, अकाल मृत्यु जस्ता सङ्कटबाट मानिस तथा पशु पीडित भएका हुन्छन् । त्यस्तै कहिलेकाहीं खेतमा लगाएको बाली…