|

पाठ १ – नेपालको परराष्ट्र नीति (Nepalako pararastra niti)

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ १ – नेपालको परराष्ट्र नीति अभ्यास एकाइ ९ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग १. परराष्ट्र नीति भनेको के हो ? उत्तर : परराष्ट्र नीति भनेको कुनै पनि मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हितका खातिर बाह्य जगत्मा उसको प्रभाव विस्तार एवम् प्रवर्धन गर्न तय गरिएको राष्ट्रिय नीति हो । यसलाई…