| |

पाठ २ यौन विकृति र विसङ्गति (Yauna vikrti ra visangati)

एकाइ चार पाठ २ यौन विकृति र विसङ्गति अभ्यास १. कम उमेरमा विवाह गर्दा कस्ता समस्या आइपर्न सक्छन् ? उत्तर: कम उमेरमा विवाह गर्दा आइपर्न सक्ने समस्याहरू निम्न छन्:(क) पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने(ख) बच्चाको स्याहारसुसार र परिवारको पालनमा ध्यान दिनुपर्ने(ग) शारीरिक तथा मानसिक समस्याहरू आइपर्न सक्ने(घ) आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव हुन सक्ने(ङ)…