एकाइ – आठ

पाठ-१ नेपालको संविधान विगत र वर्तमान

अभ्यास

१). नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानका प्रस्तावनाका मिल्ने र नमिल्ने विषयवस्तु पहिचान गरी तलको जस्तै तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस्ः

उत्तरः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानका प्रस्तावनाका मिल्ने र नमिल्ने विषयवस्तु निम्ननुसुर रहेका छन्ः

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७नेपालको संविधान २०७२मिल्छमिल्दैन
स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्नहामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता 
हिन्दूअधिराज्यधर्म निरपेक्ष राज्य 
श्री ५ महाराजाधिराज विरेन्द्रवीरविक्रमशाहदेवबाट घोषणासंविधान सभाबाट पारित 
नेपाली जनतालाई चिरकालपर्यन्त सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्तिको उद्देश्यआर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित 
संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रीक प्रणालीजनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली 

२). नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा दिइएका विषयवस्तु अध्ययनगरी कक्षामा छलफलगर्नुहोस्।

उत्तरः नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा दिइएका विषयवस्तुहरु यसप्रकार रहेका:

 • संविधानमूलकानूनः
  (१).
  यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधान सँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।
  (२). यससंविधानकोपालनागर्नुप्रत्येकव्यक्तिकोकर्तव्यहुन्छ।
 • सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता:
  नेपालकोसार्वभौमसत्तारराजकीयसत्तानेपालीजनतामानिहितरहेकोछ।यसकोप्रयोगसंविधानमाव्यवस्थाभएबमोजिमहुनेछ।
 • राष्ट्र :
  बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि प्रति आस्थावान रही एकता को सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता राष्ट्रिय हो।
 • नेपालराज्य:
  (१). नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
  स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।
  (२)नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ।
  (क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, रयो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।
 • राष्ट्रिय हितः
  (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्।
  (२)राष्ट्रहितप्रतिकूलकोआचरणरकार्यसंघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
 • राष्ट्रभाषाः नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।
 • सरकारी कामकाज को भाषा:
  (१)देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
  (२)नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वाएकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
  (३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
 • राष्ट्रिय झण्डाः
  (१) सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोहमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो ।
  (२)नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरीका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
 • राष्ट्रिय गान इत्यादिः
  (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची- २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
  (२) नेपालको निशान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
  (३) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रियपक्षी डाँफे

Similar Posts

Leave a Comment