|

पाठ ५ हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू (Hamra rastriya divasaharu)

एकाइ तीन  पाठ ५ हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू अभ्यास १. राष्ट्रिय दिवस भनेको के हो ? राष्ट्रिय दिवसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् ।उत्तर: राष्ट्रिय दिवस राष्ट्रिय इतिहासमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरूका दिनहरू हुन्छन्। यसका माध्यमबाट हाम्रो समाज र राष्ट्रले प्राप्त गरेको सफलताहरू र गौरवका पल्लोमा यसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ भनिन्छ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, र संस्कृति सम्बन्धी बिभिन्न क्षेत्रमा…