|

पाठ 8 हाम्रो सामाजिक दायित्व (hamro samajika dayitva)

एकाइ तीन पाठ 8 हाम्रो सामाजिक दायित्व अभ्यास १. जेष्ठ नागरिकको महत्त्व कुनै चार बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस् ।उत्तर : जेष्ठ नागरिकको महत्त्वलाई निम्न बुँदाका माध्यमबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ :-(क) एक समुदायको संरचना गर्ने व्यक्ति (ख) सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान, मूल्य मान्यता, और परंपराओं के रखवाला (ग) अपूर्व अनुभव और ज्ञान का भंडारण करता है (घ)…