|

पाठ-३: विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवन (Visvaka bhaugolika..

एकाइ – पाँच पाठ-३: विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवन अभ्यास १.कारण दिनुहोस्ः (क) मलेसियामा धेरै गर्मी र दैनिक वर्षा हुन्छ । उत्तरः मलेसिया भुमध्यारेखामा पर्दछ, भूमध्य रेखा सूर्यको नजिक छ त्यसैले यसको अधिक ऊर्जा प्राप्त गर्दछ र वर्षे भरी यस क्षेत्रमा सूर्यको तापक्रम पर्दछ त्यसैले मलेसियामा धेरै गर्मी र दैनिक वर्षा हुन्छ । (ख) मरुभूमि…