|

पाठ ६ – समसामयिक घटना (Samasamayika ghatana)

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ ६ – समसामयिक घटना अभ्यास १. समसामयिक घटना भनेको के हो ? उत्तर : समसामयिक घटना विश्वमा नै आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र राजनीतिक प्रभाव पार्ने वर्तमान समयमा घटेका घटना हुन् । यस्ता घटना बहुपक्षीय हुन्छन् । जलवायु परिवर्तन, विपत्, महामारी, युद्ध, शान्ति, निशस्त्रीकरण, राजनीतिक आदिसँग यस्ता घटना…