|

पाठ-२: मानव र वातावरण (Manava ra vatavarana)

एकाइ – पाँच पाठ-२: मानव र वातावरण अभ्यास १. वातावरण संरक्षण गर्दा हुने फाइदा र विनाश गर्दा आइपर्ने समस्याहरुलाई तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् । उत्तरः वातावरणीय स्रोतको समुचित प्रयोग गरि मानव एबम प्राकृतिक स्रोत बीच अन्तर्निहित सम्बन्धलाइ सुसोभित तुल्याउनु नै वातावरण संरक्षण हो भने मानिसले आफ्ना सुख सुविधाका लागि गर्ने क्रियाकलापले वातावारण प्रतिकूल हुने अवस्थालाई वातावारण…