|

पाठ ९ आवधिक योजना (aavadhik yojana)

एकाइ – आठ आर्थिक क्रियाकलाप पाठ ९ आवधिक योजना अभ्यास अभ्यास १. आर्थिक योजनाको परिचय दिनुहोस् । उत्तर : आर्थिक योजना मूलतः आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसलाई सरकारद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त गर्न तयार पारिएको योजनाबद्ध आर्थिक क्रियाकलापका रूपमा लिइन्छ । यसप्रकार देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता क्रमका आधारमा खर्च छुट्याएर देशको…