|

पाठ ७ सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सङघसंस्थाको भूमिका (Samajika samasya….

एकाइ चार पाठ ७ सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सङघसंस्थाको भूमिका अभ्यास १. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले नेपालमा उनको योगदानको विषयमा कस्तो अहम भूमिका निभाएको छ? उत्तर : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन विश्व संघको विशेष संगठन हो। यो संगठन विशेष श्रमिक हकहितको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको संस्था हो। यो देखिन्छ कि यस संगठनले बालश्रमको उन्मूलन, श्रम कानून र श्रम…