|

पाठ:-१ नेपालमा जातप्रथा

एकाइ – सात पाठ:-१ नेपालमा जातप्रथा अभ्यास १).नेपालमा जाति व्यवस्था को पृष्ठ भूमि उल्लेख गर्दै यसले समाजमा पारेका प्रभावहरूको सूची तयार पार्नुहोस् । उत्तरः वंशपरम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिकाआधारमा विभाजित मनुष्यकोवर्गलाई जातभनिन्छ । जातसम्बद्ध जातप्रथा हो।नेपालमा लामो समयदेखि जातप्रथाले जरागाडेर बसेकोछ। आजभन्दा झन्डै तीन हजार वर्ष पहिलेदेखि जातको दैवी अवधारणा विकास भएको पाइन्छ ।…