|

पाठ ३ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरू (Yukta rastrasanghaka..

एकाइ- -नौ: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग पाठ ३ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरू अभ्यास १. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरूको सूची तयार पार्नुहोस् । उत्तर : संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरू निम्न छन् :- (क) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ख) खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (ग) विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (घ) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (ङ) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक…