|

पाठ: ३ औद्योगिक क्रान्ति (audyogik kraanti)

एकाइ – छ पाठ: ३ औद्योगिक क्रान्ति अभ्यास १. औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा पारेको प्रभावहरूको बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्नुहोस् । उत्तर: १८ औं शताब्दीको मध्यबाट बेलायतमा सुरु’ १९ औं शताब्दीको मध्यसम्म क्रमशः युरोप हुँदै विश्वभर फैलिएको एक महान, अभूतपूर्व रक्तहिन र विश्व व्युँत्याउन सफल औद्योगिक क्रान्तिका दुवै सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरु छन्। महान औद्योगिक क्रान्तिको सकारात्मक…