|

 पाठ ६ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व (AntaRastriya Byaktitwo)

एकाइ तीन पाठ ६ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व १.अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जीवनको अध्ययन गर्दा किन महत्त्वपूर्ण छ?उत्तर : संसारमा एक व्यक्तिको योगदानले जस्तै अन्य व्यक्तिहरूको लागि पनि लाभ पुग्दछ। व्यक्तिको काम र अनुभवले संसारका अन्य व्यक्तिहरूमा प्रेरणा र हौसला पूर्ण गर्दछ। यसकारण, अनुकरणीय र प्रेरणादायी भएकोका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जीवनको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। २. तपाईंको स्थानीय तहमा…