पाठ:-४ किशोरावस्था र स्वास्थ्य जीवनशैली

एकाई: ११ पाठ:-४ किशोरावस्था र स्वास्थ्य जीवनशैली १. किशोरावस्थाको परिचय दिनुहोस् । उत्तरः शारीरिक विकासका विभिन्न चरणहरूमध्ये किशोर अवस्था एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो । १० देखि १९ वर्ष सम्मको उमेर समूहलाई किशोर अवस्था भनिन्छ । साधारण शब्दमा भन्ने हो भने, बाल्य अवस्था र युवा अवस्था बिचको उमेरलाई किशोर अवस्था भनिन्छ । यस अवस्थामा केटा र…