College Library Notes

Class 12 social studies सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा

एकाइ - एक सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा

पाठ -१ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तरसम्बन्ध

पाठ-2 जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र स्वस्थ जीबनशैलीबिचको अन्तरसम्बन्ध

एकाइ - दुई जीवनोपयोगी सिपका रूपमा डिजिटल सिपहरू तथा सामान्य अनुसन्धान सिपहरू

पाठ: १ अनुसन्धान परिचय

पाठ: २ सामाजिक अध्ययनमा सहसम्बन्ध तथा कार्यकारण सम्बन्धको अवधारणा

पाठ: ३ अध्ययन प्रस्तावनाको संरचना

पाठ: ४ लेखनकार्यमा अरूको लेखरचनाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने नैतिक पक्ष

पाठ: ५ सामाजिक अध्ययनका लागि समस्या निर्माण र अध्ययन विधि चयन

पाठ: ६ सामाजिक तथ्याब्क र सूचना सब्कलनका विधि र साधनहरू

पाठ: ७ तथ्याब्क तथा सूचनाको विश्लेषण र प्रस्तुतीकरण

पाठ: ८ तथ्याब्क प्रशोधन र विश्लेषणमा माइक्रोसफ्ट एक्सेलको प्रयोग

पाठ: ९ शाब्दिक जानकारीलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका

एकाइ - तीन जीवनोपयोगी सिप

पाठ : १ जीवनोपयोगी सिपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्गीकरण र अभ्यास

पाठ: २ समालोचनात्मक चिन्तन

पाठ: ३ सिर्जनात्मक चिन्तन

पाठ: ४ समानुभूति

पाठ: ५ आत्मबोध

पाठ: ६ संवेग व्यवस्थापन

एकाइ - चार समाजको विकास र दर्शन

पाठ: १ वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषता

पाठ: २ सामाजिक सम्बन्धहरूको विकास र सामाजिक अन्तर निर्भरता

पाठ: ३ जीवन दर्शन, सामाजिक मूल्य मान्यताहरू र सामाजिक व्यवहार

पाठ: ४ दैनिक जीवनमा दर्शनको उपयोगिता

पाठ: ५ समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरण

एकाइ - पाँच भूगोल र सामाजिक जीवन

पाठ: १ नेपालका प्रशासनिक प्रदेश

पाठ: २ प्रदेशहरूको जनसाँख्यिक अवस्था र विशेषता

पाठ: ३ नेपालका प्रदेशका सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था र विशेषता

पाठ: ४ नेपालका प्रदेशको आर्थिक अवस्था र विशेषता

पाठ: ५ अन्तरप्रादेशिक सम्बन्धका आयामहरू

पाठ: ६ नेपालमा विपत्

पाठ: ७ विपत्का कारण र प्रभाव

पाठ: ८ नेपालमा विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र र योजना निर्माण

पाठ: ९ भूगोल र सामाजिक जीवनमा सूचना प्रविधि

पाठ: १० सामाजिक नक्साब्कमा भूसूचना प्रणालीको प्रयोग

एकाइ ६ नेपालको इतिहास

पाठ : १ नेपालको प्राचीन इतिहास

पाठ :२ लिच्छवि काल

पाठ :३ मध्यकालीन राजनीतिक अवस्था

पाठ :४ मध्यकालीन आर्थिक, सामजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था

पाठ :५ मध्यकालमा ससाना राज्यको उदय र अवसान

पाठ :६ आधुनिक काल

पाठ :७ एकीकरणपछिको राज्य सत्ता

पाठ :८ आधुनिक कालकोअर्थतन्त्र, कानुन, संस्कृति र कलाकौशल

एकाइ ७ सामजिक पहिचान र विविधता

पाठ :१ वर्ग र समाजिक रूपान्तरण

पाठ :२ लैब्गिक सवाल

पाठ :३ लैब्गिक समावेशिता

पाठ :४ अपाब्गता र समावेशीकरण

पाठ :५ धार्मिक तथा क्षेत्रीय पहिचान

पाठ :६ समतामूलक समाज

एकाइ ८ संविधान र नागरिक सचेतना

पाठ: १ सरकारको गठन प्रक्रिया

पाठ: २ सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार

पाठ: ३ नागरिक अधिकार र कर्तव्य

पाठ: ४ किशोरकिशोरीको अधिकार र कर्तव्य

पाठ: ५ मुलुकी संहिता

पाठ: ६ सूचनाको हक

पाठ: ७ सदाचार र सामाजिक जवाफदेही

एकाइ ९ सहरीकरण र बसाइ“सराइ

पाठ :१ सहरीकरणको अवधारणा

पाठ :२ नेपालमा सहरीकरण

पाठ :३ गाउँ सहर सम्बन्ध

पाठ :४ नेपालमा सहरीकरणका अवसर र चुनौती

पाठ :६ बसाइँसराइको प्रवृत्ति

पाठ :७ सुरक्षित एवम् मर्यादित आप्रवासन

पाठ :८ बसाइँसराइको प्रभाव

एकाइ १० अर्थतन्त्र र विकास

पाठ : १ नेपालको अर्थतन्त्र र विकास

पाठ :२ नेपालको विदेश नीति र नेपाल भारत तथा नेपाल चीन सम्बन्ध

पाठ :३ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

पाठ :४ नेपालको वैदेशिक व्यापार

पाठ :५ नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति

पाठ :६ आर्थिक वृद्धि, मानव विकास तथा दिगो विकास अवधारणा

पाठ :७ नेपालमा गरिबी चक्र र सम्बोधनका उपायहरू

एकाइ ११ शिक्षा र सामाजिक विकास

पाठ :१ शिक्षा र मानव संसाधन विकास

पाठ :२ शिक्षामा पहु“च र समावेशिता

पाठ :३ शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ल्याउने परिवर्तन र प्रभाव

पाठ :४ शिक्षामा समुदायको सहभागिता

पाठ :५ शिक्षा र रोजगार