पाठ २ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक (वि.सं. २००७ देखि २०१७) (Prajatantrika..

एकाइ – सात: हाम्रो विगत पाठ २ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक (वि.सं. २००७ देखि २०१७) अभ्यास १. वि.सं. २००८ मङ्सिरमा गठन भएको काङ्ग्रेसको सरकारलाई तोकिएका कार्य के के थिए ? उत्तर : वि.सं. २००८ मङ्सिरमा गठन भएको काङ्ग्रेसको सरकारलाई तोकिएका कार्य निम्न थिए (क) स्वतन्त्र न्याय विभाग खडा गर्ने (ख) लोकसेवा आयोगको व्यवस्थालाई राम्रोसँग लागु…