पाठ ३ रोजगारी (Rojagari)

एकाइ – आठ आर्थिक क्रियाकलाप पाठ ३ रोजगारी अभ्यास अभ्यास १. रोजगारी भनेको के हो ? उत्तर : सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा रोजगारी भनेको जीविका वा इलम उद्योगका निम्ति गरिने कुनै काम, पेसा वा व्यवसाय हो । जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ । आयआर्जनका लागि व्यक्तिले गर्ने शारीरिक वा मानसिक इलम, पेसा वा व्यवसायलाई नै…