|

पाठ ६ मानव अधिकार(maanav adhikaar)

एकाइ – पाँच पाठ ६ मानव अधिकार अभ्यास १. मानव अधिकार भनेको के हो ? उत्तर : “अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अनुसार, विश्व मानव समुदायको प्रत्येक सदस्यलाई मानव अधिकारहरू प्राप्त गरेको मान्यता गरिन्छ। यस अधिकारहरू जन्मजात र मूल छन्। प्रत्येक व्यक्तिमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गता, राष्ट्रियता, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, वा अन्य प्रतिष्ठानहरूमा आधारित भिन्नतामा आधारित…